New items
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification