New items
Więzi informacyjne stanowiska dowodzenia brygady zmechanizowanej
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Komunikacja w kryzysie
System walki wojsk lądowych : teoria i praktyka
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019