New items
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Matematyka od zera dla inżyniera
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi