New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji
Global positioning system : theory and practice
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności