New items
Statystyka stosowana : krótki kurs
SolidWorks 2020 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast
Wojna przyszłości : w obliczu nowego, globalnego pola bitwy