New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Wybrane elementy logiki