New items
Regulamin oddziałów wart cywilnych
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3