New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Podręcznik SERE : informacje podstawowe
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy