New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Etykieta wartości
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,