New items
Plan Marshalla : postawić świat na nogi
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2