New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych
Instrukcja organizacji ubezpieczenia lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.5