New items
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Hakowanie sztucznej inteligencji