New items
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich
Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne : planimetria i stereometria
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
Inżynierska geometria wykreślna : zbiór zadań