New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Elementy projektowania logistycznego