Nowości
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
Zasady przewozu wojsk oraz sprzętu wojskowego transportem lotniczym : DU-4.4.2(B)