New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Inżynierska geometria wykreślna : zbiór zadań
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Podstawy ekonometrii w Excelu
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku