New items
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać