New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)
Bezpieczeństwo : zarys teorii