New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Podstawy elektrodynamiki
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
GPS : theory, algorithms and applocations