New items
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Opowieść minionych dni. T.2+,