New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin
Etykieta wartości