New items
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa