New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2