New items
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Doktryna działań połączonych : D-01(E)