New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Podstawy konstrukcji maszyn. 3
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa