Nowości
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Religia : 50 idei, które powinieneś znać
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka