New items
Praca zdalna : praktyczny przewodnik
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki