New items
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa