Nowości
Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe
Gehenna : historia i współczesność w relacjach Bliski Wschód - Zachód
Dynamic behavior of materials
Pedagogika medialna : wydanie nowe