New items
Ładunkoznawstwo dla logistyki : wybrane problemy
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych
Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych