Nowości
E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie
Narodowa Rada Rozwoju : wybrane prace z lat 2015-2020
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1