New items
Transport we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi