New items
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji