New items
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Quantum nature of turbulence
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Wojna hybrydowa na Ukrainie