New items
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym