Nowości
Uwarunkowania rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Polski
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Badania kardiologiczne sportowców amatorów