New items
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi
Wybrane problemy bezpieczeństwa : ujęcie historyczne, prawne i praktyczne. Cz. 1
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Współczesne technologie transportowe w łańcuchach dostaw