New items
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce