New items
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków