New items
Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO