New items
Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne
Wojna przyszłości : w obliczu nowego, globalnego pola bitwy
Zasady przewozu wojsk oraz sprzętu wojskowego transportem lotniczym : DU-4.4.2(B)
Logistyka zwrotna : teoria i praktyka
Komunikacja w kryzysie