New items
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej : polityka, strategia, prawo
Współczesne media : media informacyjne. T. 2
50 praw marketingu Kotarbińskiego
Socjologia : kluczowe pojęcia