New items
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)
Ochrona przed skażeniami. Cz. 4,
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania