Nowości
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11