Nowości
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce