New items
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Bezpieczeństwo : zarys teorii
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1