New items
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
Propedeutyka bezpieczeństwa : filozofia, nauka, fenomen