New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Wymiana ciepła
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej