New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych