New items
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa