New items
Synchronizacja jako element przygotowania działań
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Drgania układów mechanicznych
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa