New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji
Niekierowane lotnicze pociski rakietowe : badania w locie
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego