New items
Podstawy prawoznawstwa
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych